In beweging

Samenwerking maakt een vereniging sterk! Onoverwinnelijk!

Alle vrijwilligers, coaches, trainers en bezoekers zijn mensen waar een vereniging niet zonder kan.

Voetbal_leer_4d519f64d5ed3.jpgHet belang van Vrijwilligers
Ze noemen het wel de smeerolie van een vereniging. Het gaat om de mensen die in hun vrije tijd voor een vereniging de handen uit de mouwen willen steken. Zij zorgen er voor dat alle activiteiten bij de club gladjes verlopen. Ook bij West Frisia lopen er gelukkig vele vrijwilligers rond. Toch heeft het bestuur afgelopen seizoen de noodklok geluid, omdat het steeds problematischer werd om alle taken te laten uitvoeren. Te weinig mensen moesten teveel oppakken en dit leidt vroeg of laat toch tot problemen. Het principe moet blijven dat iedere vrijwilliger zijn of haar taken met plezier uitoefent. Als dit ten koste gaat van het plezier, dan zijn wij verkeerd bezig.

Zo hebben we niet alleen vrijwilligers voor de kantinediensten nodig; ook voor de schoonmaak, klusjes op het sportcomplex en voor de evenementencommissie kunnen we enthousiaste mensen gebruiken. Wij hopen dat wij ook in het komende seizoen vele vrijwilligers mogen verwelkomen, zowel de mensen die al jaren betrokken zijn bij de rood-gelen als ook vele nieuwkomers die het gevoel hebben zich thuis te voelen bij West Frisia. De kans is aanwezig dat u nog benaderd wordt om activiteiten voor de club te ontplooien, maar natuurlijk mag u na het lezen van dit artikel ook zelf de stoute schoenen aantrekken.

Silema
Voetbalvereniging West Frisia - Ga naar de website
Kreeft auto&service
Impression creatieve communicatie