Vertrouwenspersoon NOC NSF

Indien er klachten zijn waarmee je niet binnen de vereniging terecht kan van welke aard dan ook is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van NOC NSF.

Contact gegevens vindt u op de volgende site: www.nocnsf.nl

Silema
Voetbalvereniging West Frisia - Ga naar de website
Kreeft auto&service
Impression creatieve communicatie