Beleid kunstgrasveld

 

V.V. West Frisia beschikt vanaf eind augustus 2015 over een kunstgrasveld. Het bestuur hoopt dat al onze leden hier volop van genieten en er langdurig gebruik van kunnen maken. Om zo lang mogelijk van de kunstgrasvelden te kunnen genieten is een aantal regels van kracht die er met name op gericht zijn om beschadiging te voorkomen. De volgende regels zijn van kracht:

 

-          Het gebruik van schoenen met metalen noppen of platte zolen is niet toegestaan, omdat dit tot ongewenste beschadiging kan leiden. Let hierop bij eventuele aanschaf van nieuwe voetbalschoenen.

-          Het is verboden het kunstgrasveld te betreden door over de hekken/boarding te klimmen. Gebruik de toegangshekken.

-          Neem geen kauwgom, glaswerk, etenswaren mee op het kunstgrasveld.

-          Houd het veld schoon van afval.

-          Honden en andere dieren zijn niet toegestaan op het kunstgrasveld.

-          Het is verboden te roken op de kunstgrasvelden.

-          Niet slepen met doelen over het kunstgras. Optillen dus!!

-          Trainers dienen er op toe te zien dat geen losse doelen worden geplaatst van het (gras)trainingsveld naar de kunstgrasvelden. Bij het over het hek tillen van de doelen is de kans op valschade aan het hek, doel én kunstgrasveld erg groot.

-          Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.

-          Niet expres tegen de omheining of dug-outs schieten

-          Na het betreden van het veld de hekken sluiten.

-          Bij wedstrijden van elftallen mogen geen verplaatsbare doelen in de uitloopstrook aanwezig zijn. De verplaatsbare doelen dienen in de daarvoor ingerichte opstelplaatsen te staan.

-          Bij wedstrijden van 7 tallen, dienen alle verplaatsbare doelen na de te spelen laatste wedstrijden van die dag, door de leiders/spelers van dat team, weer op de daarvoor ingerichte plekken te worden geplaatst. De poorten in de omheining weer sluiten.

-          Meldt beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij het Hoofdbestuur. Wijs het bestuur zo nodig ook op de plekken waar onvoldoende rubber aanwezig is zoals penaltystippen, cornerplekken en doelgebieden.

-          Toeschouwers horen niet op het kunstgrasveld, maar moeten buiten de veldafscheiding plaatsnemen. Alleen de leiders, trainers, verzorgers, spelers en de grens- en scheidsrechters mogen zich binnen de veldafscheiding bevinden.

-          Na training of wedstrijd de kleding goed uitschudden.

 

Zorg en onderhoud

Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig. Verontreinigingen zijn funest voor het kunstgras. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag compacteert. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde kans op blessures. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden. Onze vrijwilligers doen er alles aan om de velden in topconditie te houden en dit soort zaken tot een minimum te beperken. Mede om die redenen zijn de gebruikersregels opgesteld, zodat ook van de gebruikers- en bezoekerskant met zorg wordt omgesprongen met onze kunstgrasveld. 

 

Trainers en leiders

Het spreekt voor zich dat de trainers en leiders een voorbeeld zijn voor onze (jeugd) leden. Daarom worden zij dringend verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd. Ook als de regels voor of na de trainingen of wedstrijden al dan niet door eigen spelers of spelers van andere elftallen niet worden nageleefd, spreek deze leden erop aan. Wij (alle leden van WF) zullen er met zijn allen voor moeten zorgen dat de regels nageleefd worden om zo ons kunstgrasveld in een optimale conditie te houden. 

 

Tot slot:

Houdt u allemaal (trainers, leiders, spelers en toeschouwers) aan de regels. Dit is erg belangrijk i.v.m. het onderhoud en de levensduur van ons kunstgrasveld

Bedankt voor uw medewerking,

Bestuur V.V. West Frisia

 

Beleid indeling kunstgras

Vanaf augustus 2015 beschikt V.V. West Frisia over een kunstgrasveld. Om ervoor te zorgen dat alle leden gebruik mogen maken van dit kunstgras heeft het bestuur het volgende beleid opgesteld.

Indeling training:

-          De stelregel is dat elk team dat twee maal per week training krijgt, eenmaal op
kunstgras en eenmaal op gewoon gras.

-          De enige uitzondering is de A-selectie (senioren 1 en 2), zij trainen alle
trainingen op het kunstgras.*

 

-          Alle selectieteams die op een groot veld spelen hebben recht op twee ‘trainingsvakken’.

 

-          Alle overige teams hebben recht op 1 ‘trainingsvak’ (een kwart speelveld).

 

-          Keepers trainen op de ‘Keepershoek’ of in het zelfde vak als het betreffende team. In overleg is mogelijk om op een ‘vrij moment’ te gaan trainen op kunstgras.

 

Indeling wedstrijden:

-          Standaard teams (A-categorie) spelen al hun thuiswedstrijden op het
kunstgras. Mocht er een wedstrijd gelijktijdig zijn, krijgt het hoogste team voorrang(dus; 1e voor 2e, A1 voor B1, enz. enz.).

-          Alle andere teams worden afgewisseld, dus elk team heeft even veel recht
om op het kunstgras te spelen. Onze wedstrijdsecretaris houdt
dat bij. Dat betekent bij West-Frisia dat A1 net zo vaak op het kunstgras
voetbalt als de A2, en C1 net zo vaak als C3 of MC1 enz. enz..

-          Op woensdagavond is er de mogelijkheid om oefenwedstrijden in te plannen op het kunstgrasveld. De trainer/coach dient hiervoor contact op te nemen met de Wedstrijdsecretaris. Hierbij is de regel: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt…Wel is het zo dat u maximaal 1 oefenwedstrijd per keer kunt reserveren.

-          Wanneer er competitiewedstrijden worden ingepland door de KNVB, zullen de trainingen worden verschoven naar het grasveld. Het veld moet uiterlijk een kwartier voor aanvang van de wedstrijd leeg zijn.

 

 

*Wanneer afzonderlijke teams er voor kiezen om perse op dezelfde tijd/dag te trainen als de herenselectie(1e / 2e /keepers) , is het voor hen NIET mogelijk om op kunstgras te trainen. Zij kunnen, als zij daarvoor kiezen, op een ander moment gebruik maken van het kunstgrasveld als deze beschikbaar is.   

Silema
Voetbalvereniging West Frisia - Ga naar de website
Kreeft auto&service
Impression creatieve communicatie