Spelregels vrijwilligerstaken bij West Frisia

Dit is een belangrijk bericht aan alle leden van voetbalvereniging West Frisia en ouders/verzorgers West Frisia jeugdleden.

Zoals u al heeft kunnen lezen in het huishoudelijk regelement starten wij in samenwerking met Brenda Kerstens met ingang van het seizoen 2015/2016 met een vernieuwde procedure voor het uitvoeren van de vrijwilligerstaken binnen de vereniging. Alle spelende leden van 16 jaar en ouder dienen een actieve bijdrage te leveren aan het vrijwilligerswerk binnen onze vereniging.

In dit bericht / deze brief leggen we de spelregels rondom dit besluit uit en vragen we u om de intekenlijst in te vullen en voor 1 oktober 2015 a.s. te mailen naar taakplicht@westfrisia.nl

M.i.v. het nieuwe seizoen onderscheiden we 2 categorieën vrijwilligers:

 1. Categorie A : degene die structureel actief is in een commissie,  elftalbegeleiding en/of bestuur, de ‘echte’ vrijwilliger (ter bepaling door het bestuur.
  • Hierbij kunt u denken aan:
   1. Leider en/of trainer van een team
   2. (Commissie)leden, zoals: TC,  Evenementen, Kantine, Sponsoring,  Accommodatie, Toernooien en/of bestuurslid
   3. Leidinggevenden in de kantine
   4. Vaste scheidsrechters
   5. Vaste leden wedstrijdsecretariaat
   6. Vaste EHBO-ers

Deze persoon is zelf of als ouder/verzorger vrijgesteld van een zogenoemde taakplicht, zoals hierna beschreven voor categorie B.

 1. Categorie B: iedereen die niet actief is binnen categorie A en die zich aanmeldt voor het verrichten van een vrijwilligerstaak voor 8 uur per jaar, de zogenoemde taakplicht.

Voor welke taken kunt u zich aanmelden:

 • Assistent terreindienst
 • Kantinedienst
 • Commissie van ontvangst
 • Controle bij kassa
 • Sportparkmanager op zaterdag en /of zondag
 • Onderhoud Sportpark
 • Timmerwerkzaamheden
 • Schilderen
 • Klusgroep schoonmaak
 • Fluiten wedstrijden
 • Bij thuiswedstrijden van het 1e, schoonmaken,

 • Het draaien van bestuursdiensten

Door wie zijn de taken te verrichten:

 • alle spelende leden van 16 jaar en ouder 

Duur en periode taakplicht:

 • Ieder spelend lid resp. per jeugdlid is verplicht per seizoen (periode van 1 juli t/m 30 juni) een taakplicht te vervullen van 8 uur.

Inschrijving voor 1 oktober 2015 middels intekenlijst

De intekenlijsten zijn te vinden bij de trainer / begeleider van de elftallen. Wilt u voor 15 september aanstaande minimaal 3 voorkeuren aangeven van werkzaamheden die u wilt verrichten in het komende seizoen. Het bestuur en de commissies van West Frisia zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw voorkeuren. Dit is echter geen garantie, want het uitgangspunt is dat alle klussen door het jaar heen geklaard worden. 

De intekenlijst kunt u mailen naar   taakplicht@westfrisia.nl  De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Hoe eerder wij uw aanmelding binnen hebben hoe groter de kans is dat u ingedeeld wordt op uw 1e voorkeur. Op de intekenlijst kunt u direct aangeven welke weekenden u in ieder geval niet kan.

Realisatie:

Wij streven ernaar om aan het begin van het seizoen, o.a. via de website, een rooster beschikbaar te stellen waarin u kunt zien wanneer en waarvoor u ingedeeld bent.

Bent u eenmaal ingeroosterd voor een taakplicht dan kunt u dit niet meer afzeggen. Wel staat het eenieder vrij om te ruilen. Het lid, die oorspronkelijk is ingedeeld op een bepaalde taakplicht,  blijft verantwoordelijk voor het correct vervullen hiervan.

Bij afgelastingen, plotselinge speelvrije dagen ten gevolge van weers- en andere onvoorziene omstandigheden kunnen diensten uitvallen. De betrokkenen worden daarover zoveel als mogelijk van te voren ingelicht. Uitgevallen diensten worden later opnieuw ingeroosterd. Het lid die staat ingeroosterd, is er zelf verantwoordelijk voor om zich ervan te overtuigen dat een bepaalde dienst niet uitgevoerd hoeft te worden.

Elk nieuw lid zal bij de inschrijvingsprocedure door West Frisia worden gewezen op de verplichting tot het vervullen van een taakplicht.

Er wordt een week voor het uitvoeren van de taak een reminder gestuurd naar de betreffende taakplichtige. Dit is éénmalig. Bij het niet nakomen van de verplichting tot het uitvoeren van de taakplicht wordt bij ieder lid een boete in rekening gebracht van € 50,-. Het is daarnaast tevens mogelijk om de taakplicht af te kopen, dit bedrag is gelijk aan het boetebedrag van € 50,-. Het bedrag zal geincasseerd worden van de rekening waar u nu ook de contributie van betaald.

Tenslotte

Het Bestuur realiseert zich dat, hoewel het bovenstaande met de meeste zorg is opgesteld, er situaties kunnen ontstaan die om aanpassing en bijsturing vragen. De nu opgestelde spelregels vormen het uitgangspunt voor de invulling van het vrijwilligersbeleid, ze zullen regelmatig op praktische haalbaarheid worden getoetst en indien nodig worden aangepast. Ben je ergens goed in en de club heeft er wat aan om als taak te gebruiken, vertel het ons. Over de inhoud van de taken is altijd overleg mogelijk.

Wij realiseren ons dat wij niet altijd geheel actueel kunnen zijn voor wat betreft leden die al vrijwilligerswerk voor West Frisia verrichten. Mocht het zo zijn dat u al vrijwilliger bent en u deze brief hebt ontvangen dan vragen wij u dit te mailen. Ditzelfde geldt als u nog vragen hebt. Het mailadres is taakplicht@westfrisia.nl.

 Het bestuur van West Frisia,

14 September 2015

 

Silema
Voetbalvereniging West Frisia - Ga naar de website
Kreeft auto&service
Impression creatieve communicatie