De vereniging staat onder druk is een veel gehoorde kreet. Dit filmpje is bedoeld ter inspiratie voor verenigingsbestuurders die werken aan hun vereniging.

 

Zeer veel verenigingen, leden en andere voetballiefhebbers hebben inmiddels de eerste film Back 2 Basics bekeken. Hierin wordt de situatie geschetst waarin veel verenigingen verkeren. Velen gaven als reactie een blijk van herkenning, maar daarnaast werd de vraag opgeworpen: en nu? Hoe geven we concreet invulling aan een oplossing? De nieuwe film -- Back 2 Basics deel 2 -- geeft amateurverenigingen een handreiking om te 'sturen op verenigen'.

Silema
Voetbalvereniging West Frisia - Ga naar de website
Kreeft auto&service
Impression creatieve communicatie