Ledenadministratie

Aan- en afmelding + wijziging adresgegevens:

C. Groot
Hoekland 32
1602 MX Enkhuizen,
Tel: 314468,
E-mail: ck.groot@quicknet.nl

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. Dit kan dmv het opzegformulier. Indien dit niet gebeurt voor 30 juni, dan bent u voor het daaropvolgend seizoen contributiegeld verschuldigd.
Geef bij verhuizing uw nieuwe adres s.v.p. zo spoedig mogelijk door!! Zo krijgt u alle informatie van de club op het juiste adres.

Overschrijving naar andere clubs dient u voor 31 mei te regelen via het formulier, dat te verkrijgen is bij de ledenadministratie.

Silema
Voetbalvereniging West Frisia - Ga naar de website
Kreeft auto&service
Impression creatieve communicatie