Beste medewerkers/vrijwilligers van West Frisia

Zoals u allen weet is er in het verleden een sleutelprogramma opgezet in samenwerking met de gemeente met de bedoeling dat er een duidelijk overzicht ontstaat wie welke sleutel heeft. Destijds zijn hier door het bestuur vrijwilligers gevonden die dit programma beheerden teweten Wout Bosgra en Suse Bosgra. Het is de bedoeling dat een ieder de sleutel aan het eind van het seizoen inlevert of aangeeft dat hij/zij zijn/haar  taak volgend seizoen ongewijzigd verder uitvoert. Dit wordt dan genoteerd. 

Na 3 seizoenen heeft het bestuur samen met de sleutelbeheerders geëvalueerd. Het blijkt dat een ieder niet de sleutel inlevert als hij of zij zijn taak beeindigd, enkele personen onderling ruilen of sleutels doorgeven zonder dit te melden aan ons de sleutelbeheerders. Dit heeft tot verschillende problemen geleid.

Het bestuur ziet zich daarom genoodzaakt het volgende te doen.

  • Iedereen moet zijn sleutel inleveren ongeacht welke taak je doet.(ook spelers die er een hebben) Dan wordt er gekeken of deze sleutel klopt met wat de sleutelbeheerder op hun pc en in de sleutelovereenkomst hebben staan, die ondertekend is.
  • Voortaan zullen wij bij uitgifte van een sleutel een borg van € 20,00 vragen, welke moet worden voldaan bij het ophalen van de sleutel. Deze borg krijgt iedereen weer terug wanneer zij de sleutel aan het einde van het seizoen weer inleveren. Deze borg zal, bij verlies van een sleutel, gebruikt worden om nieuwe sleutels te bestellen. Tevens zal iedereen een sleutelovereenkomst tekenen. 
  • Medewerkers die hun sleutel niet kunnen missen vanwege de werkzaamheden die zij doen kunnen dat kenbaar maken bij de onderstaande nummers dan wordt er een afspraak gemaakt om dit te regelen.
  • Voor dat het nieuwe seizoen begint worden de kleedkamers ( sleutels) opnieuw ingedeeld en toegewezen al naar gelang de trainingstijden van de elftallen.
  • Het inleveren van de sleutel met naam , elftal en kleedkamer graag op de onderstaande adressen.

 

W. Bosgra                                                      S. Bosgra
Noorderweg 19                                             Kuipersdijk 1a
Mob.  06 57587839                                      Mob. 06 24633169
Enkhuizen                                                      Enkhuizen

De sleutelbeheerder zullen indien nodig,  een ieder persoonlijk benaderen die volgens het systeem nog een sleutel heeft om deze in te leveren. Mocht iemand zijn sleutel bij een ander ingeleverd of door gegeven hebben willen wij dit graag dat dit doorgegeven wordt aan genoemde personen.

Eventuele vragen graag contact opnemen met    W. Bosgra 06 57 58 78 39

Wij vertrouwen op uw medewerking  en danken u alvast hiervoor.

Het Bestuur

Silema
Voetbalvereniging West Frisia - Ga naar de website
Kreeft auto&service
Impression creatieve communicatie