Contributiebeleid

Contributiebeleid

Als het nieuwe voetbalseizoen weer voor de deur staat betekent dit dat ook de betaling van contributie er weer aan komt. West Frisia is een grote club geworden waarvoor een strikt contributiebeleid noodzakelijk is. De meeste leden betalen netjes hun contributie en daar zijn we heel blij mee. Toch is gebleken dat de afgelopen seizoenen niet iedereen op tijd betaalt. Dit vergt veel tijd en leidt tot vervelende situaties. Het bestuur heeft daarom besloten om de inning van de contributies voor 1 september te laten plaatsvinden.

Let op: Leden die zich niet voor 30 juni hebben afgemeld dienen de volledige contributie voor het nieuwe seizoen te betalen.

Hoe was het ook alweer?

Iedereen die als lid ingeschreven staat bij West Frisia dient uiterlijk 1 september de contributie te hebben voldaan. Indien op 1 september de contributie niet is voldaan ontvangt u een betalingsherinnering. Als u dan nog niet betaalt binnen een termijn van 14 dagen dan ontvangt u een 2e betalingsherinnering en wordt de contributie verhoogd met een boete van € 10,00.

Een lid dat ook na een 2e betalingsherinnering de contributie niet heeft voldaan, wordt door het bestuur uitgesloten van het deelnemen aan wedstrijden en trainingen. Uw spelerspas of die van uw zoon of dochter wordt dan ingenomen, dit betekent dat er niet meer gespeeld mag worden. Indien u blijft volharden in het niet betalen van de contributie, dan wordt u van de ledenlijst afgevoerd.

Let op:

Er wordt pas medewerking verleend aan het overschrijven naar een andere vereniging als aan de financiële verplichtingen jegens West Frisia is voldaan.

Betalen in termijnen

Indien u een regeling heeft getroffen met betrekking tot het betalen van de contributie dient u onderstaande termijnen aan te houden. Als u gebruik wilt maken van een betalingsregeling kunt u dat aangeven

  • In 2 keer (1 september en 1 januari)
  • In 3 keer ( 1 september, 1 november en 1 januari)
  • In 4 keer (1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart)

Automatische Incasso

De automatische incasso is een service van de vereniging en ontneemt niet uw betalingsverantwoordelijkheid. U dient er zelf voor te zorgen dat het saldo op uw rekening op de incassodata toereikend is. Als dit niet het geval is , neemt u dan contact op met de penningmeester van de vereniging. U loopt anders alsnog het risico om door een deurwaarder aangeschreven te worden.

Sociaal Participatiefonds

Wanneer u de gelden niet kan betalen, heeft de gemeente een fonds die het u mogelijk maken of uw kind om te sporten. Neem in dat geval contact op met de afdeling Samenleving. Zij kunnen u verder helpen.

Tot slot

Het aanmanen en incasseren van de contributie kost West Frisia geld (renteverlies), maar vooral veel tijd van vrijwilligers. Tijd die wij deze vrijwilligers veel liever aan andere dingen zouden laten besteden. Dat kan alleen als u er allemaal voor zorgt dat de contributie op tijd wordt betaald of zonder problemen kan worden geïnd.

Heb je vragen over contributie of betalen? Mail dan naar contributie@westfrisia.nl 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!